Jelentkezési határidő:

 

2022. március 31.

 

További információk

 

Módszertani képzés az Interreg projekt keretében

Az Interreg Program keretében megva­lósult egy 10 napos módszertani képzés, amely során a résztvevők kellő háttér­ismeretet, az előadások magas szintű kivitelezéséhez további hasznosítható tudást és gyakorlatot szereztek.

A projekt az OTP Fáy András Alapítvány és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem szakmai együttműködésén alapszik, amelynek célja, hogy egy ingyenes, „utazó”, pénzügyi és gazdálkodási ismereteket átadó, digitális és interaktív előadássorozat szülessen meg. Ebben az oktatók, trénerek a népmesék bölcsességeit ötvözik a kulturális sokszínűséggel és a XXI. századi pénzügyi kompetenciákkal, szemléletmódváltoztató legfontosabb kérdéseivel.

A képzés fókuszába többek között a népmese műfaji jellemzői, annak pszichológiai szerepe, az interaktív meseelőadás lehetőségei, a beszédtechnika fejlesztése, az improvizáció fontossága, valamint a drámapedagógia eszközrendszere került. A résztvevők rálátást nyerhettek arra, hogy hogyan érdemes értelmezni és alkalmazni a meseszövegeket, milyen szimbólumokat és motívumokat rejthetnek azok, valamint milyen pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tartalommal bírhatnak. További fontos témaként jelent meg a mesemondó eszköztára is, vagyis az, hogyan lehet meghatározott témákhoz meséket társítani és hogyan keverhető egymással a népmese és a személyes történet. A résztvevőknek ugyanakkor lehetőségük nyílt arra is, hogy – az egyes előadások keretein belül kipróbálva magukat – gyakorlással fejlesszék már meglévő kompetenciáikat az interaktív foglalkozások támogatásával.

Az OTP Fáy András Alapítvány trénerei a budapesti OK Oktatási és Innovációs Központban személyesen, míg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem résztvevői online csatlakoztak az interaktív képzésre. Többek között olyan szakemberektől tanulhattak a két hét során, mint Stiblár Erika (tanácsadó szakpszichológus, intermodális mesepszichológia képző), dr. Tölgyessy Zsuzsanna (egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem), dr. Zalka Csenge Virág (Fulbright ösztöndíjas, nemzetközi mesemondó, író), Himer Csilla (pénzpedagógus, a Jólétre Nevelés Egyesület elnöke), Fehér Éva (óvodapedagógus, tanító, beszédtanár, drámatanár és színháztörténész), Győri-Nádai Réka (előadó, kreatív szakember, Mit Játsszunk? Vlog csapat tagja).

A komplex módszertani képzés a jövőben segíteni fogja a projekt hatékony megvalósítását, valamint szervezeti tudássá válva támogathatja az Alapítvány és az Egyetem további programjait, oktatásait.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853