Hatalmas sikerrel zárult a XVI. FTDK Nyitrán

Szombaton ért véget a felvidéki magyar hallgatók kutatási tevékenységét és szakmai fejlődését támogató XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK).

A díjazott munkák között a Mann-Whitney teszt kétdimenziós kiterjesztése, illetve a Szendi-ér menti kaszáló flórájának vizsgálata.

November 26. és 27. között a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának virtuális terében került megrendezésre a XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK), a szlovákiai és csehországi felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók legrangosabb tudományos versenye. A versenyre összesen 41 pályamunka érkezett, amelyek hét szekcióban kerültek megmérettetésre. E szekciókban kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzők a szakmai tapasztalatokon túl ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesültek, valamint lehetőséget kaptak a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre. A rendezvény különdíját és fődíját az előző évekhez hasonlóan a MICROCOMP és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) biztosította.

A rendezvény Bárczi Zsófia, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara dékánjának ünnepi beszédével kezdődött, majd Hegedüs Orsolya, az idei konferencia házigazdája köszöntötte a résztvevőket. A szekcióülések és a főzsűri ülését követően a résztvevők Léder Tamás (főosztályvezető) és Sajtos Péter (közgazdasági elemző) A pénz forradalma a digitális korban – Bitcoin, kriptovaluták és ami ezeken túl van című plenáris előadására kapcsolódhattak be. Majd a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub által szervezett Slam poetry-esten pihenhették ki a verseny okozta fáradalmakat.

A szombati nap díjkiosztással és szakmai értékeléssel folytatódott. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöke az értékelés során a konferencia versenyzőinek tudomány iránti elkötelezettségét, szakmai felkészültségét méltatta. Nem tettek másként az egyes szekciókat képviselő zsűritagok sem, akik a választott témák aktualitása mellett a megközelítési módok sokszínűségét, a konferencián bemutatott kutatási eredmények társadalmi jelentőségét hangsúlyozták. A XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián a következő eredmények születtek:

 

Biológia Szekció

I. helyezett: Tégi János Marcell (Selye János Egyetem): Florisztikai vizsgálatok a Szendi-ér melletti kaszálóréten

II. helyezett: Tóth Boglárka (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Az egészséges étkezési szokások és a mozgás fontosságának felmérése az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek körében a Kassai kerületben

III. helyezett: Mlčúch Brenda Nicole (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): A természet doktora az orvosi pióca

A zsűri Tégi János Marcell dolgozatát javasolta az OTDK-ra.

FTDK Biologia 01

FTDK Biologia 02

FTDK Biologia 07

 

Humán Tudományi Szekció

II. helyezett: Bolgár Enikő (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Ragadványnevek vizsgálata Ipolykeszin

II. helyezett: Jablonský Benjámin (Comenius Egyetem): A Disztichon Alfa című versgenerátor (ön)értelmezésének problémaköre

III. helyezett: Bartalos Réka (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Agatha Christie nyomdokain

A szakmai zsűri javaslata alapján a három versenyzőn kívül még Karaffa Diana (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem), Lázár Dávid (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) és Gažík Viktória (Comenius Egyetem) vehet részt az OTDK-n.

A zsűri Tégi János Marcell dolgozatát javasolta az OTDK-ra.

FTDK Human 01

FTDK Human 04

FTDK Human 05

 

Informatikatudományi, Műszaki Tudományi és Matematika Szekció

I. helyezett: Somogyi Pál (Comenius Egyetem): A Mann–Whitney teszt kétdimenziós kiterjesztéseiről

II. helyezett: Vígh Balázs (Selye János Egyetem): Arduinoval vezérelt okosóra

III. helyezett: Molnár Imre (Brünni Műszaki Egyetem): Szakközépiskola vizualizálása 3D környezetben

A zsűri a szekció első helyezettjét, Somogyi Pált jelölte az OTDK-ra.

FTDK Info 01

FTDK Info 03

FTDK Info 04

 

Társadalomtudományi Összevont Szekció

I. helyezett: Kiss Orsolya (Selye János Egyetem): A múlt kötelez. Államosított kastélyok sorsa Közép-Európában

II. helyezett: Patócs Ádám (Akadémia Policajného zboru v Bratislave): Nelegálna migrácia v rámci EÚ

III. helyezett: Hornyák Enikő (Selye János Egyetem): A nők lelkészi szolgálata

A zsűri az első két hallgató dolgozatát javasolta OTDK-ra való továbbjutásra.

FTDK Tarstud 01

FTDK Tarstud 02

FTDK Tarstud 05

 

Pedagógiai, Pszichológiai, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

I. helyezett: Kántor Kinga (Selye János Egyetem): Az egyetemi távolléti oktatás és hatásai diákszemmel

II. helyezett: Kiss Laura (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Esettanulmány autista gyermekről

III. helyezett: Angyal Ferenc (Selye János Egyetem): Változások az észak-komáromi lakosság fizikai aktivitásában a COVID-19 ideje alatt

A zsűri az első három helyezetten kívül még Juhos Flórát és Pataki Tóth Emesét javasolta az OTDK-n való részvételre.

FTDK Pedagogia 01

FTDK Pedagogia 02

FTDK Pedagogia 04

 

Közgazdaságtudományi Szekció – Közgazdaságtan Tagozat

I. helyezett: Esseová Monika – Marča Roland (Selye János Egyetem): Trendek, gazdasági változások és azok jellemzői a COVID-19 árnyékában – nemzetközi összehasonlítás

II. helyezett: Ambrus Rebeka (Selye János Egyetem): A zöldmarketing hatása a fogyasztókra a pálmaolajat tartalmazó termékek piacán

III. helyezett: Fóthy Noémi (Selye János Egyetem): Zöldmarketing hatása az X, Y és Z generációkra

A zsűri mindhárom munkát javasolta az OTDK-n való megmérettetésre.

FTDK Kozgazdasagtan 01

FTDK Kozgazdasagtan 02

FTDK Kozgazdasagtan 04

 

Közgazdaságtudományi Szekció – Menedzsment Tagozat

I. helyezett: Szabó Ádám (Selye János Egyetem): Munkahelyi motivációs tényezők nemzedékek közt

III. helyezett: Badari Boglárka (Selye János Egyetem): A pénzen túl – motiváció a munkahelyen

III. helyezett: Marča Roland (Selye János Egyetem): Külföldön való munkavállalási hajlam vizsgálata az Érsekújvári járásban

III. helyezett: Pásztó Vivien (Selye János Egyetem): A sokszínűség menedzsment vizsgálata szervezeti szinten

 A szakmai zsűri a négy helyezetten kívül még Leczkési Zoltán (Vysoká škola ekonomická v Praze) dolgozatát javasolta az OTDK-ra.

FTDK Menedzsment 02

FTDK Menedzsment 06

FTDK Menedzsment 07

 

A főzsűri döntése alapján az idei különdíjat, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács pénzjutalmát Tégi János Marcell, a Selye János Egyetem hallgatója érdemelte ki, Florisztikai vizsgálatok a Szendi-ér melletti kaszálóréten című dolgozatáért. A különdíjast a SZMAT képviselője, Nagy Melinda köszöntötte. A XVI. FTDK fődíját, a MICROCOMP által felajánlott táblagépet pedig Somogyi Pál, a Comenius Egyetem hallgatója nyerte el A Mann–Whitney teszt kétdimenziós kiterjesztéseiről c. dolgozatával.

 SZMAT

FSS GU Colored

Az FTDK képzeletbeli stafétáját Juhász György, a Selye János Egyetem rektora vette át, így a soron következő XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia Komáromban kerül majd megrendezésre.

A rendezvény a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT), a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), és a Selye János Egyetem (SJE) szervezői közreműködésével, továbbá az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Diákhálózat (DH) és tagszervezete, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt valósult meg.

Radics Rudolf

 

FSS GU Colored
          
 
 
FSS GU Colored
          
FSS GU Colored
          
FSS GU Colored
          
FSS GU Colored
 

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon