Workshop az interaktív oktatási módszerekről

Június 21-én az Idegenforgalmi Tanszék (KETK) valamint Angol Nyelv és Kultúra Tanszék (PK) nemzetközi workshopot szervezett a „Peer Instruction” és a „Design Thinking” innovatív oktatási módszerek alkalmazási lehetőségeiről. 

Az eszmecsere középpontjában az angol nyelvi interkulturális és kommunikációs készségeket fejlesztő tantárgyak álltak.

A workshop keretében a résztvevőknek alkalmuk nyílt megismerkedni az említett oktatási módszerek módszertani megközelítéseivel, és kipróbálhatták őket a gyakorlatban, elsősorban az angol nyelvi interkulturális és kommunikációs készségek fejlesztése terén.

A Peer Instruction (PI), az „egymás tanítása” módszer az úgynevezett elektronikus szavazáson alapul, azaz elementáris részét képezik a megfelelően megfogalmazott kérdések. A PI-módszer ciklusa több, egymást követő lépésből áll, amelyek közül a leghasznosabb fázis a diszkusszió/vita, amely tulajdonképpen a diákok reakciója egy releváns kérdésre. A PI egy aktivizáló oktatási módszer, melynek hatékonyságát különböző kutatások, mérések már alátámasztották. A műhelymunka során kipróbáltuk az ún. online szavazást, amely rendkívül egyszerű, és saját okostelefon vagy táblagép alkalmazásával elvégezhető. Mivel az említett módszer az idegennyelv-oktatásban leginkább a receptív készségek, tehát az olvasott és hallott szöveg értésének a fejlesztésében alkalmazható, a workshop résztvevőinek a kulturális dimenziókról szóló rövid videó meghallgatása után kellett megválaszolniuk és egyben megbeszélniük a feltett kérdést.

A workshop második felében a résztvevők ízelítőt kaptak a Design Thinking (DT), a designgondolkodás módszeréből, melyet eredetileg az amerikai IDEO tanácsadó cég fejlesztett ki olyan termékinnovációk felkutatására, amelyekre kereslet mutatkozott a piacon. A DT oktatási módszerként először amerikai egyetemeken, majd fokozatosan a világ más pontjain is elterjedt. A workshop keretében a tervezési gondolkodás stanfordi modellje került bemutatásra, amely a hallgató minden olyan készségét fejleszti, amely őt az ideális válaszok keresésében és innovatív megoldások kivitelezésében segíti a gyakorlat legkülönbözőbb területein, beleértve az interkulturális különbségeket is. A DT elsősorban a hallgatók olyan puha készségeit fejleszti, mint a kommunikáció, az empátia, a csapatmunka, a probléma- és konfliktusmegoldás, a prezentációs készség, ezért tekinthető egy univerzális, így a nyelvoktatásban is kiválóan alkalmazható tanítási módszernek. A módszer oktatásban tapasztalt sikerének alapja annak interaktív, együttműködő és játékos jellege. A DT-módszer alkalmazása során a tanárnak az a szerepe, hogy ösztönző környezetet teremtsen az osztályban, amely intenzív kommunikációra és csapatmunkára serkenti a tanulókat annak érdekében, hogy a meglévő problémákra kreatív megoldásokat találjanak. Ez a módszer különösen alkalmas a jelenlegi fiatal egyetemisták számára, akik az elméleti és leíró módszerekkel szemben a gyakorlati megközelítést részesítik előnyben.

A workshop résztvevői a DT-módszert adott angol nyelvű országokat célzó turisztikai termékek létrehozására próbálták ki különböző kulturális szempontok figyelembevételével. Az egyes fázisok (például az ötletbörze, az ötletek csoportosítása stb.) során a kommunikáció angol nyelven zajlott, így a csapattagok nemcsak kommunikációs, hanem interkulturális készségeiket is fejlesztették. Végül az egyes csoportok poszterek segítségével mutatták be kreatív ötleteiket.

A workshop a 020UKF-4/2020 számú, Egyetemi tankönyv és multimédiás didaktikai segédeszköz készítése az interkulturális és kommunikációs kompetenciákat fejlesztő, a gyakorlat igényeit figyelembe vevő angol idegenforgalmi szaknyelv tantárgy számára címet viselő KEGA-projekt anyagi támogatásával valósult meg.

workshop DT 01

workshop DT 02

workshop DT 03

workshop DT 04

Szöveg:
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Idegenforgalmi Tanszékének tanszékvezetője
Ing. Beták Norbert, PhD. – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Idegenforgalmi Tanszék
Mgr. Sándor Zsuzsanna, PhD. – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Pedagógiai Kar, Angol Nyelv és Kultúra Tanszék
Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD. – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, a Pedagógusképző Intézet tanszékvezetője

A kórusmuzsika bűvkörében – 60 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa (videó)

A korusmuzsika buvkoreben

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon