Karunk képviselete az athéni nem­zet­közi konferencián

2022. július 19–23. zajlott a Mediterrán és európai nyelvészeti antropológiai konferencia (THE SOAS GLOCAL COMELA 2022), Görögországban.


A színvonalas esemény során a világ különböző tájairól neves kutatók ismertették a legfrissebb kutatásaik eredményeit, és vitatták meg az aktuális kutatási kérdésköröket.

Ezen nemzetközi konferencián Szlovákiát a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának négy dolgozója képviselte, név szerint: Vančo Ildikó, Kozmács István, Gergely Viktória és Schulcz Patrik.

Gergely Viktória és Vančo Ildikó The Role of Schemata in Literacy című előadásukban a sémák szerepét tárgyalták a szövegértés során. Vančo Ildikó és Kozmács István Relationship between the identity and language attitudes toward mother tongue among young Udmurt people and Slovakian Hungarians címmel tartottak előadást. A professzor asszony és docens úr az identitás és nyelvi attitűd kapcsolatát vizsgálta az udmurti és szlovákiai magyar fiatalság körében. Schulcz Patrik A Minority Language in the Shadow of the State Language: Bilingual Communication of Mayor’s Office című előadásában pedig a szlovákiai magyar hivatali kommunikáció lehetőségeivel és megvalósulásával ismertette meg a jelenlévőket.

A nemzetközi konferencián való részvételt a karunkat képviselő résztvevők pozitívan értékelik. Szakmai szempontból az esemény nagyon hasznosnak bizonyult, mivel a résztvevőknek lehetőségük volt szakmai eszmecserék folytatására, az eddigi eredményeik megvitatására és összehasonlítására a világ különböző pontjain zajló aktuális kutatásokkal.

Gergely Viktória és Schulcz Patrik

COMELA 2022 01

COMELA 2022 02

COMELA 2022 03

COMELA 2022 04

A kórusmuzsika bűvkörében – 60 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa (videó)

A korusmuzsika buvkoreben

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon