Jelentkezési határidő:

2023. március 31-ig

További információk

Jelentkezés

2022-ben is megtartották az FTDK-t

Újra jelenléti formában zajlott le a XVII. Fel­vi­déki Tudományos Diákköri Kon­ferencia, melyre 2022. novem­ber 24-én került sor a ko­má­romi Selye János Egyetem Konferencia-központjában, a ko­­má­romi erőd szomszédságában.

Az idei évben az előző évekhez képest némileg kevesebb, összesen 22 résztvevő mérettette meg magát 4 szekcióban a rendezvény keretein belül. A Biológia-Informatika-Fizika szekcióban Mlčúch Brenda Nicole, Nagy Ágnes és Tóth Bianka, a Közgazdaságtudományi szekcióban Szilva Noémi, a Pedagógia-Humán szekcióban Csobády Csilla képviselte intézményünket, a Közép-európai Tanulmányok Karát, a Társadalomtudományi szekcióban pedig senki sem jelentkezett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemről.

A megnyitón elsőként Dr. Bukor József, a Selye János Egyetem tanulmányi ügyekért és külkapcsolatokért felelős rektorhelyettese üdvözölte a résztvevőket, majd Dr. Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, végül Dr. Weiszburg Tamás, az OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács) elnöke üdvözölte a vendégeket és intézett biztató szavakat a versenyzőkhöz. A megnyitó után a résztvevők és a zsűri neves tagjai elfoglalták helyüket a számukra kijelölt teremben, és 13:30-kor kezdetét vette a várva várt megmérettetés. Minden előadó először bemutatta alkotása elméleti és gyakorlati részét, majd az opponensektől kapott kérdéseket válaszolták meg, a végén a zsűri helyben adott kérdései is teret kaptak.

A Pedagógiai-Humán szekciót, amelyet tudósításom tárgyául választottam, Csobády Csilla Projektmódszer alkalmazása a helynevek oktatásában című előadása nyitotta meg, melyből megtudtuk, hogy az előadó helynévkutatást végzett szülőfalujában, Jablonca településen. Munkájának fő célja egy olyan projekt kidolgozása volt, melynek segítségével a 9. osztályosok helynévkutatást végezhetnének.

Másodikként Járosi Stela mutatta be Tanítónők a 21. századi alapiskolákban című munkáját, melyből megtudhattuk, hogyan alakult ki az aktuális helyzet, miképp állnak hozzá a felmérésben résztvevő alapiskolai tanítónők munkájukhoz, milyen problémák merülnek fel az oktatásban, miért gondolkodnak el esetleges pályaválasztáson.

Harmadikként Otill Petra került sorra A matematika és a zenei nevelés kapcsolata című előadásával. Ahogy a cím is mutatja, munkájában a matematika és a zene közti összefüggéseket kutatta óvodai közegben, 14 nagycsoportos diák segítségével, a témának megfelelő gyakorlatokat végeztetett el velük, amik által a gyermekek ritmusérzékét is vizsgálta a feladatokba rejtett számolási gyakorlatok mellett.

Negyedikként Samu Lilla lépett a zsűri és a közönség elé, akinek a munkája a Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében címet kapta. A prezentációban bemutatta, pontosan mely csoportra is vonatkozott a vizsgálata, emellett kidolgozott óraterveket is feladatlapokkal egyetemben, amelyek segítségével a tanárok a gyakorlatban próbálhatták ki, mennyire használható fel Az okos nyúl és A mese a legokosabb nyúlról a tanulásban akadályozott diákok oktatásában.

A Pedagógiai-Humán szekció bemutatóit Kárpáthy Fanni zárta. A Trójai nőalakok Polgár Anikó Régésznő körömcipőben c. verseskötetében és Euripidész drámáiban című előadásban az előadó a trójai mondakör négy nőalakjával, Andromakhéval, Kasszandrával, Hekabéval és Hermiónéval foglalkozott, pontosabban, hogyan jelentek meg ezek a nőalakok Polgár Anikó kötetében, összefüggéseket, párhuzamokat keresve Euripidész drámáival és egyéb trójai mondakört feldolgozó művekkel.

Miután Kárpáthy Fanni befejezte az előadását, a zsűri egy 45 perces szünet után 17:15-kor találkozott, hogy megvitassák, ki volt a szekció legjobbja. Az előadások után megkérdeztem Csobády Csillát, milyen emóciókat élt meg a megmérettetés előtt, alatt és után. Elmondta, hogy mindenféle érzés kavargott benne, először izgult, de ahogy kiállt a nézőközönség elé, teljesen feloldódott, és igyekezett úgy átadni a tudását, hogy az mindenki számára érthető és érdekes legyen. Csilla rutinos versenyzőként mindenkit biztat, hogy jelentkezzen, és próbálja ki magát, hiszen ez egy remek lehetőség

Az eredményhirdetésre 18:00-kor gyűlt újra össze mindenki, izgatottan várva az eredményeket. Az általam megfigyelt Pedagógiai-Humán szekció győzteseként Otill Petrát hirdették ki, aki az OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) részvételén kívül egy brüsszeli utazást is nyert. Az OTDK-ra részvételt nyert még Járosi Stela és Kárpáthy Fanni.

A Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián idén is kiváló munkákat mutattak be az előadók. Ahogy az a megnyitón is elhangzott, itt mindenki nyertes, mindegy, hányadik helyen végzett.

FTDK 2022 01

FTDK 2022 02

FTDK 2022 03

FTDK 2022 04

FTDK 2022 05

Pampiszli Erika, TMA (magyar nyelv és kultúra – angol nyelv és kultúra)

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon