Hogyan indítsuk a 2023/2024-es tanévet megfelelően?🤔👇

Természetesen fantasztikus szóra­ko­zással, remek zenével és kiváló hangulattal, amelyet idén is az ✨ UKF Hallgatói Önkor­mányzata és az UKF Hallgatói Központ biztosít✨

További információk

Tanulmányi tájékoztató

Pre uľahčenie orientácie študentovi vo vysokoškolskom štúdiu vydáva Fakulta stredoeurópskych štúdií  publikáciu Sprievodca štúdiom pre konkrétny akademický rok. Publikácia obsahuje informácie o základnom členení fakulty, orgánoch a systéme akademickej samosprávy, súčastiach fakulty, štúdiu na univerzite, časovom harmonograme pre príslušný akademický rok a zásadách organizácie doktorandského štúdia na fakulte.

Sprievodca štúdiom 2023/2024

 

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon