Az akadémiai év ütemterve

Začiatok výučby v zimnom semestri:
20. septembra 2021

Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 20. 9. 2021 – 18. 12. 2021 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 20. 12. 2021 – 12. 2. 2022 (8 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2021
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu: do 30. 11. 2021
Predzápisy na letný semester: 25. 10. 2021 – 13. 11. 2021
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 17. 12. 2021
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 13. 2. 2022

Celouniverzitná dovolenka: 24. 12. 2021 – 5. 1. 2022 (nástup do práce
Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (7. 1. 2022)

Imatrikulácie:
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 9. 11. 2021 o 11,30 hod.

Študentské dni nitrianskych univerzít: 10. 11. – 26. 11. 2021 (dátum je
Študentské dni nitrianskych univerzít: 10. 11. – 26. 11. 2021 (orientačný)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2021 – pondelok – Sviatok všetkých svätých
17. 11 2021 – streda - Deň boja za slobodu a demokraciu
24. 12. 2021 – piatok – Štedrý deň
6. 1. 2022 – štvrtok – Sviatok Troch kráľov
15. 4. 2022 – piatok – Veľký piatok
18. 4. 2022 – pondelok – Veľkonočný pondelok
5.7. 2022 – utorok –sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Letný semester:
Prednáškové obdobie: 14. 2. 2022 – 14. 5. 2022 (13 týždňov)
      3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 14. 2. 2022 – 16. 4. 2022
      3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 16. 5. 2022 – 9. 7. 2022 (8 týždňov) 
      3. roč. Bc. - všetky fakulty: 19. 4. 2022 – 14. 5. 2022 (4 týždne)
      2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 19. 4. 2022 – 7. 5. 2022 (3 týždne)
Predzápis do 2. - 3. roč. Bc., do 2. roč. Mgr. na zimný semester
      2022/23:
14. 3. – 3. 4. 2022
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 8. 7. 2022
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2022

Harmonogram trimestrov (platí pre 3. ročník RCR16b a RCM16b):
1. trimester: od 20. 9. 2021 do 12. 11. 2021 (8 týždňov)
1. skúškové obdobie: od 15. 11. 2021 do 23. 12. 2021 (6 týždňov)
2. trimester: od 10. 1. 2022 do 4. 3. 2022 (8 týždňov)
2. skúškové obdobie: od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022 (1 týždeň)
3. trimester: od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022 (1 týždeň)

Eseménynaptár

No event today!
No event to display

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853