Institute of Languages and Cultures of Central Europe

 j gallik

doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
phone: 00421/37/6408 866
email: 
office number: A-102
Dražovská 4, 949 01 Nitra
http://www.usjk.fss.ukf.sk

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon