ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV A KULTÚR

 j gallik

doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.

tel. 037/6408 866

email: 

kancelária č. 102

Dražovská 4, 949 74 Nitra

http://www.usjk.fss.ukf.sk

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon