Institute of Hungarian Linguistics and Literary Science

Bauko

doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
phone: 00421/37/6408 862
email: j
office number: A-101
Dražovská 4, 949 01 Nitra
http://www.umjl.fss.ukf.sk

Event Calendar

No event today!
No event to display

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon