ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY

Bauko

doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.

 

tel. 037/6408 862

email: j

kancelária č. A-101

Dražovská 4, 949 74 Nitra

http://www.umjl.fss.ukf.sk

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon