Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy

Bauko

doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
tel. 00421/37/6408 862
email: j
kancelária č. A-101
Dražovská 4, 949 01 Nitra
http://www.umjl.fss.ukf.sk

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon