Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

Tisztelt Hallgatók!

A 2022-es tanév tavaszi félévében ismét meghirdetjük a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramot.

Jelentkezni az alábbi egyetemekre lehet:
ELTE, Budapest
Széchenyi István Egyetem, Győr
Szegedi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem
II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász, Ukrajna

A támogatás formája ösztöndíj, mely a tandíj költségét is tartalmazza.
Az ösztöndíj összegének megállapításakor figyelembe vesszük a tandíjas képzésre jelentkező diákok számát és a tandíj mértékét. Az ösztöndíj kiszámítása ennek alapján történik. A 2019/2020-as tanévben az ösztöndíj havi 420 euró volt, a tandíj összegén kívül. Várhatóan ebben a tanévben is hasonló mértékű lesz a támogatás nagysága.

Jelentkezni két kategóriában lehet:

1. Végzős (Bc. és Mgr.) hallgatók számára kutatói ösztöndíj szakdolgozatuk megírásához egy, két vagy három hónapos időtartamra.
A teljesítés feltétele. Egy hónap esetén a  dolgozat egy fejezetének, két hónap esetén a dolgozat két fejezetének, három hónap esetén az egész szakdolgozat bemutatása, és a témavezetőjének igazolása, hogy a dolgozat megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek.

2. Hallgatói részképzés 1-5 hónapos időtartamra.
A teljesítés feltétele: 
5 hónap esetén minimum 20 kredit bemutatása az előre meghatározott egyénileg összeállított tanulmányi terv alapján (az Erasmus mobilitáshoz hasonlóan). Rövidebb időszakra kért mobilitás esetén a külföldi intézmény oktatójának igazolása az óralátogatásról. 

 

a)nöt hónapos ösztöndíj esetében amennyiben a hallgató két szakos képzésben vesz részt, a mobilitás alatt egyéni megbeszélés alapján, vagy a mobilitás után a másik szak tantárgyait be kell pótolniuk.
b)nrövidebb képzés esetében a kötelező és a külföldi egyetemeken nem hallgatható tárgyakat az oktatóval történő egyéni megbeszélés alapján kell bepótolniuk.


A teljesítés feltétele az előírt szükséges kredit megszerzése, az egy szemeszternél rövidebb részképzés esetében a külföldi egyetem tanárainak igazolása az óralátogatásról, szakmai beszámoló leadása.
Jelentkezni lehet: Vančo Ildikó kari Makovecz koordinátornál írásban ().

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
név, 
szak, 
évfolyam, 
a kiválasztott egyetem és szak pontos elnevezése, 
a mobilitás időtartama és előrelátható időpontja.
Az ösztöndíj odaítéléséről pályázati bizottság dönt.

160x600 bannerMOTPFay

 

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand