Idegenforgalmi Tanszék

 wpalencikova

PhDr. Palenčíková Zuzana, PhD.
tel. 00421/37/6408 876
e-mail:
irodaszám: 210
Dražovská 4, 949 74 Nitra
http://www.kcr.fss.ukf.sk/?lang=hu

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853