Nemzetközi kapcsolatok

Medzinarodne vztahy

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán az intézmény szakmai profiljának köszönhetően kiemelt fontosságot élveznek a nemzetközi kapcsolatok. Kapcsolathálónk a pedagógusképzésben, tudományos kutatásban és regionális turizmusban érdekelt intézményekre terjed ki.

Karunk az intézmény jellegének megfelelően elsősorban a közép-európai térség hasonló érdekeltségű cseh, magyar és lengyel partnerintézményeivel működik együtt nemzetközi szinten, de a kapcsolatháló magába foglal számos nyugat-európai egyetemet is.

A nemzetközi együttműködés főbb területei

  • hallgatói és oktatói mobilitás
  • nemzetközi konferenciák, workshopok
  • közös kutatási projektek
  • tanszéki projektek, szakmai kooperáció

A külföldi kapcsolattartás alapját elsősorban a külföldi partnerintézményekkel megkötött együttműködési szerződések képezik. A NyKFE KETK jelenleg mintegy 34 külföldi felsőoktatási intézménnyel tart fenn különböző együttműködési területekre kiterjedő kapcsolatot.

A Közép-európai Tanulmányok Kara a következő felsőoktatási intézményekkel áll szerződéses együttműködésben

Tudományegyetemi Karok, Debreceni Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853