Harmonogram akademického roka

Začiatok výučby v zimnom semestri:
23. september 2019

Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 23. 9. 2019 - 20. 12. 2015 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 7. 1. 2020 - 15. 2. 2020 
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2019
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu: do 31. 10. 2019
Predzápisy na letný semester: 28. 10. 2019 – 17. 11. 2019
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 20. 12. 2019
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 16. 2. 2020

Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (nástup do práce
Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (7. 1. 2020)

Imatrikulácie:
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 5. 11. 2019 o 11,30 hod.

Októberfest UKF: 1. 10. 2019

Študentské dni nitrianskych univerzít: 13. 11. – 29. 11. 2019

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2019 – piatok – Sviatok Všetkých svätých
24. 12. 2019 – utorok – Štedrý deň
25. 12. 2019 – streda – 1. sviatok vianočný
26. 12. 2019 – štvrtok – 2. sviatok vianočný
1. 1. 2020 – streda – Nový rok
6. 1. 2020 – pondelok – Sviatok Troch Kráľov
10. 4. 2020 – piatok – Veľký piatok
13. 4. 2020 – pondelok – Veľkonočný pondelok
1. 5. 2020 – piatok – Sviatok práce
8. 5. 2020 – piatok – Deň víťazstva nad fašizmom

Letný semester:
Prednáškové obdobie: 17. 2. 2020 - 16. 5. 2020 (13 týždňov)
      3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 17. 2. 2020 - 18. 4. 2016
      3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 - 11. 7. 2020 (8 týždňov) 
      3. roč. Bc. - všetky fakulty: 20. 4. 2020 -  16. 5. 2020 (4 týždne)
      2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 20. 4. 2020 - 9. 5. 2020 (3 týždne)
Predzápis do 2. - 3. roč. Bc., do 2. roč. Mgr. na zimný semester
      2020/21:
 16. 3. -  4. 4. 2020
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 10. 7. 2020
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 20. 9. 2020

Harmonogram trimestrov (platí pre 3. ročník RCR16b a RCM16b):
1. trimester: 23. 9. 2019 - 15. 11. 2019 (8 týždňov)
1. skúškové obdobie: 18. 11. 2019 - 20. 12. 2019 (5 týždňov)
2. trimester: 7. 1. 2020 - 2. 3. 2020 (8 týždňov)
2. skúškové obdobie: 3. 3. 2020 - 6. 3. 2020 (1 týždeň)
3. trimester: 9. 3. 2020 - 29. 5. 2020 (12 týždňová prax)

Štátne skúšky:

Činnosť  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium 
Odovzdanie
záverečných prác
22.4.2020* 22.4.2020* 
Posúdenie
záverečných prác
15.5.2020 9.5.2020
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného
základu - 1. termín
---------------
14.5. - 19.5.2020 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného
základu - 2. termín
---------------
24.5. - 25.5.2020
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného
základu - 3. termín
---------------
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***
ŠS + obhajoba
záverečnej práce
– 1. termín
28.5. - 5.6.2020
15.6. - 19.6.2020
(RCR16b a RCM16b)
20.5. - 26.5.2020
ŠS + obhajoba
záverečnej práce
– 2. termín
26.8. - 26.8.2020**  24.8. - 26.8.2020**
ŠS + obhajoba
záverečnej práce
– 2. opravný termín
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***

Poznámky a vysvetlivky:
*Ak chce ísť študent v  AR 2019/20 na štátne skúšky, musí daný termín odovzdania ZP dodržať. V prípade prepracovania záverečnej práce musí študent prácu znova vypracovať a v nasledujúcom akademickom roku ju môže odovzdať.
** Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2020/21 spoplatnená 

Promócie:
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29 6. 2020, 8. 7. 2020

Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 11. 6. 2020

Promócie Nitrianskej letnej univerzity: 10. 7. 2020

Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium - všetky fakulty: 8. 6.  - 19. 6. 2020
magisterské štúdium - všetky fakulty: 8. 6.  - 12. 6. 2020
doktorandské štúdium - všetky fakulty: posledný júnový a prvý júlový týždeň
doktorandské štúdium - všetky fakulty: 2020

Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 30. 7. 2020

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 13. 7. - 14. 8. 2020

Deň otvorených dverí: 23. 11. 2019 a 13. 2. 2020

Nitrianske univerzitné dni: 27. 4. -  7. 5. 2020

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)

 

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy:

Predškolská a elementárna pedagogika

 • Zimný semester
  2. roč. – október - december (1. 10.- 10. 12. 2019  -  40 hod. - utorok)
  2. roč. – úvodná hospitačná prax MŠ a ŠK, priebežná prax
  3. roč. – november (25. 11. - 29. 11. 2019 - 1 týždeň) – hospitačno-
  3. roč. – asistentská prax v ŠK, bloková prax
 • Letný semester
  2. roč. – apríl (20. 4. - 24. 4. 2020 - 1 týždeň) – hospitačno-asistentská
  2. roč. – prax v ŠK, bloková prax
  3. roč. – február (3. 2. - 28. 2. 2020 - 40 hod.) – výstupová prax v MŠ
  3. roč. – a ŠK, súvislá prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  3. roč. – október - december (2. 10. - 11. 12. 2019 - 10 týždňov
  3. roč. – (20 hod. - streda) - základná škola - pedagogická prax
  3. roč. –hospitačná - priebežná

MAGISTERSKÉ študijné programy:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

 • Zimný semester
  1. roč. – december (2. 12. - 6. 12. 2019 - 1 týždeň) - základná škola -
  1. roč. – hospitačno-asistentská, bloková prax
  2. roč. – október - december (3. 10 - 12. 12. 2019 - 10 týždňov -
  2. roč. – štvrtok) - základná škola - odborná - výstupová pedagogická
  2. roč. – prax II. - priebežná
 • Letný semester
  1. roč. – marec - máj (5. 3.- 14. 5. 2020 - 10 týždňov - utorok) –
  1. roč. – základná škola - odborná pedagogická prax I, výstupová -
  1. roč. – priebežná
  2. roč. – február (3. 2. - 28. 2. 2020 - 4 týždne - 50 hodín) – súvislá
  2. roč. – pedagogická prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  1. roč. – november - december (2.12. - 13. 12. 2019 - 40. hod.) –
  1. roč. – stredná škola - pedagogická prax II., bloková - výstupová
 • Letný semester
  1. roč. – apríl  (20. 4. - 30. 4. 2020 - 40 hod.) – základná škola -
  1. roč. – pedagogická prax III., bloková - výstupová
  2. roč. - dvojpredmetové štúdium: február - marec (8 týždňov –
  2. roč. - 120 hodín: 60 hodín – 4. 2. - 28. 2. 2020
  2. roč. - 120 hodín: 60 hodín – 2. 3. - 31. 3. 2020)


Schválené vedením FSŠ UKF v Nitre 10. júla 2019

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon