A felvételi eljárás eredményei

A Közép-európai Tanulmányok Karára való felvételről a Kar dékánja dönt a felvételi bizottság javaslata alapján.

A jelentkezők a felvételi eljárás eredményéről szóló határozatot a tanulmányi feltételek teljesülésének ellenőrzését követő 30 napon belül kapják kézhez. Azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye nem ismert, a döntésről a Közép-európai Tanulmányok Kara hivatalos hirdetőtábláján való kifüggesztéssel értesítjük 15 nap terjedelméig. Ezen időszak utolsó napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.

A jelentkező a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Közép-európai Tanulmányok Kara dékánjához.

 

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853