Az akadémiai év ütemterve

Začiatok výučby v zimnom semestri:
12. septembra 2022

Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 12. 9. 2022 – 10. 12. 2022 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 12. 12. 2022 – 11. 2. 2023

V prípade mimoriadnej situácie môže byť v špecifických prípadoch výučba upravená podľa rozhodnutia dekana fakulty.

Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2022
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu: do 30. 11. 2022
Predzápisy na letný semester: 17. 10. 2022 – 5. 11. 2022
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 12. 12. 2022
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 12. 2. 2023

Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2022 – 5. 1. 2023 (nástup do práce
Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2022 – 5. 1. 2023 (9. 1. 2023)

Imatrikulácie:
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 8. 11. 2022 o 11.30 h

Študentské dni nitrianskych univerzít: 9. 11. – 25. 11. 2022 (dátum je
Študentské dni nitrianskych univerzít: 9. 11. – 25. 11. 2022 (orientačný)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2022 – pondelok – Sviatok všetkých svätých
17. 11 2022 – streda - Deň boja za slobodu a demokraciu
24. 12. 2022 – piatok – Štedrý deň
6. 1. 2023 – štvrtok – Sviatok Troch kráľov
7. 4. 2023 – piatok – Veľký piatok
10. 4. 2023 – pondelok – Veľkonočný pondelok
5.7. 2023 – utorok –sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Letný semester:
Prednáškové obdobie: 13. 2. 2023 – 13. 5. 2023 (13 týždňov)
      3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 13. 2. 2023 – 15. 4. 2023
      3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 15. 5. 2023 – 8. 7. 2023 (8 týždňov) 
      3. roč. Bc. - všetky fakulty: 17. 4. 2023 – 13. 5. 2023(4 týždne)
      2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 17. 4. 2023 – 6. 5. 2023 (3 týždne)
Predzápis do 2. - 3. roč. Bc., do 2. roč. Mgr. na zimný semester
      2023/24:
13. 3. – 2. 4. 2023
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 7. 7. 2023
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 10. 9. 2023

Promócie:
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. – 30. 6. 2023, 7. 7. 2023

 

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy:

Predškolská a elementárna pedagogika
Zimný semester
 • 2. roč.: november – december – 28. 11. – 2. 12. 2022 – 20 hod. – hospitačno-asistentská prax v MŠ, bloková prax
 • 3. roč.: november – december – 28. 11. – 2. 12. 2022 – 20 hod. – hospitačno-asistentská v ŠKD a 1. roč. ZŠ, bloková prax
Letný semester
 • 1. roč.: marec – máj (7. 3. – 9. 5. 2023 – 40 hod. – utorok) – úvodná hospitačná prax v MŠ 11. 4. – 9. 5. 2023 a ŠKD 7. 3. – 4. 4. 2023, priebežná prax
 • 2. roč.: máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v ŠkVP, bloková prax
 • 3. roč.: február (1. 2. – 24. 2. 2023 – 40 hod.) – výstupová prax v MŠ a ŠK, súvislá v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy
Zimný semester
 • 3. roč. – október – december – 5. 10. – 7. 12. 2022 – 20 hod. – streda – základná škola – pedagogická prax I. – hospitačno-asistentská, priebežná
 • 1. roč. – marec – máj – 6. 3. – 19. 5. 2023 – 30 hod. – asistentská prax I. – v mieste bydliska
 
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Zimný semester
 • 1. roč.: november – december (28. 11. – 2. 12. 2022 – 20 hod.) – hospitačno-asistentská, bloková prax
 • 2. roč.: október – december (6. 10. – 8. 12. 2022 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná
Letný semester
 • 1. roč.: marec – máj (2. 3. – 4. 5. 2023 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná
 • 2. roč.: február – marec (1. 2. – 17. 3. 2023 – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy
Zimný semester
 • 1. roč.: november – december (21. 11. – 2. 12. 2022 – 40 hod.) – pedagogická prax II., stredné školy, bloková-výstupová
 • 1. roč.: október – december 10. 10. – 2. 12. 2022 alebo január – február 16. 1. – 10. 2. 2023 (40 hodín) – prax výučbovo-asistentská I. – v mieste bydliska (povinne voliteľný predmet, možnosť realizovať v 1. alebo v 2. ročníku v lete alebo v zime z ľubovoľnej aprobácie)
Letný semester
 • 1. roč.: apríl (17. – 28. 4. 2023 – 40 hod.) – pedagogická prax III. (základné školy), bloková-výstupová
 • 1. roč.: máj – jún 2. 5. – 16. 6. 2023 (40 hodín) – prax výučbovo-asistentská I. – v mieste bydliska (povinne voliteľný predmet, možnosť realizovať v 1. alebo v 2. ročníku v lete alebo v zime z ľubovoľnej aprobácie)
 • 2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – 1. 2. – 24. 2. 2023
  2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – 6. – 31. 3. 2023
  2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – pedagogická prax IV.,
  2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – súvislá, v mieste
  2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – bydliska

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853