Principles of the Admission Procedure

PRINCIPLES of the admission procedure for Bachelor's Study
Download document
PRINCIPLES of the admission procedure for Master’s Study
Download document
PRINCIPLES of the admission procedure for doctoral studies

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon