Tagságok nemzetközi szervezetekben

11

Fakulta je členom medzinárodnej organizácie International Association for Hungarian Studies (Medzinárodná maďarská filologická spoločnosť) - www.hungarologia.net

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853