Tudományos tevékenység

Főbb kutatási területek

A kar megnevezésével összhangban oktatóink tudományos-kutatói tevékenysége olyan feladatok megoldására irányul, amelyek Közép-Európa sajátosságainak teljesebb megismeréséhez járulnak hozzá mind szinkron, mind diakrón perspektívában. E stratégia alapján előnyt élveznek a következő kutatási területek:

  • Közép-Európa fogalma az irodalomtudomány és a kultúratudomány diskurzusában,
  • az interkulturális és interliterális közösségek, nemzeti és nemzetiségi irodalmak és kultúrák kérdése, a kulturális kommunikáció és a kölcsönös együttműködés problematikája Közép-Európában,
  • a közép-európai irodalmak sajátosságai,
  • kontextuális nyelvtudomány, nyelvföldrajz és a szlovákiai magyarok nyelvhasználatának, a magyar nyelv földrajzi variánsainak kutatása,
  • a szak- és szépirodalmi fordítások interkulturális aspektusai, fordítói stratégiák illetve magyar nyelvű irodalmi művek fordítása,
  • a magyar irodalom hozadéka és sajátosságai (közép-)európai keretek között,
  • a közép-európai populáris kultúra és műfajai,
  • szakmódszertani koncepciók, illetve az akadémiai, művészeti és nevelési tárgyak oktatáselméletének sajátosságai a nemzeti és a (közép-)európai oktatáselméleti edukáció keretei között,
  • kultúrtörténeti potenciál és a helyi idegenforgalom fejlődésének lehetőségei a közép-európai régióban,
  • a mediális kultúra jelentősége a regionális identitás megerősítése szempontjából.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853