A kar küldetésnyilatkozata

Fakulta Poslanie fakulty

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara a multikulturalizmus és a kölcsönös megértés jegyében fejti ki tevékenységét. A kar alapvető küldetése minőségi elméleti képzés biztosítása, valamint a tudományos, gazdasági és társadalmi élet fejlesztésében aktív részvételhez szükséges gyakorlati tapasztalatok és készségek átadása. A fenti céllal összhangban a kar a magyar tannyelvű iskolák részére magasan képzett pedagógusokat, ezen túl a kultúra, a közigazgatás, az idegenforgalom és a 3. szektor különböző területein érvényesülni tudó, nyelvileg sokrétűen felkészült szakembereket képez.

A kórusmuzsika bűvkörében – 60 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa (videó)

A korusmuzsika buvkoreben

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon