A kar története

MG 2996

Az egyetem rektora, Daniel Kluvanec, az egyetem Akadémiai Szenátusának beleegyezése és az Akkreditációs Bizottság előzetes jóváhagyása után  2003. november 11-én adta ki a Közép-európai Tanulmányok Kara alapító levelét. Az alapító okirat értelmében a kar  az alapítást követően bakkalaureátusi szinten a hungarológia, míg mesterképzésben  a közismereti tárgyak tanári szakán és a magyar nyelvű tanítóképzés területén szervezheti oktatói munkáját.

A kar megbízott dékánja László Béla tanár úr lett.  A kari Akadémiai Szenátus alakuló ülésére 2004. március 16-án került sor, ahol kihirdették a dékánválasztást. 2004. március 30-án a kari szenátus megválasztotta László Béla tanár urat a kar első dékánjának, akit a rektor 2004. április 1-i hatállyal nevezett ki.

A kar alkalmazotti körének többsége az egyetemen működő  akkori magyar szekció tagja volt.  A hallgatók közül pedig azok kerültek át a kar kötelékébe, akik ezt írásban kérvényezték. Így az egyetemen akkor magyar nyelvű tanító- és tanárképzésben résztvevő hallgatók döntő többsége a 2004/2005-ös tanévtől karunk diákjai lettek. Az első évben a karnak összesen 814 hallgatója volt az öt évfolyamban összesen.

A kar alapszabályában a kar küldetéseként a magyar nyelvű tanító- és tanárképzés, illetve a kultúra, a művészet, a közigazgatás, a szolgáltatások és a szociális ellátás különböző területein való szakemberek képzése fogalmazódott meg. Ennek megfelelően a kar képzési kínálata folyamatosan bővül nem tanári programokkal, de a magyar nyelvű tanító- és tanárképzésben betöltött szerepét a kar sosem adta fel.

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853