Mgr. Gabriela Petres, PhD.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 21.5.2021

Názov habilitačnej práce: Hét határon túl. A meseregény poétikája (Za siedmimi horami. Poetika rozprávkového románu)

Oponenti

  • prof. dr. hab. Zoltán Németh, PhD., Katedra hungarológie, Fakulta moderných jazykov, Varšavská univerzita
  • Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre
  • Dr. habil. Ágnes Klára Papp, PhD., Katedra komparatistiky a literárnej vedy, Fakulta spoločenských a humanitných vied, Univerzita Gáspára Károliho

Členovia habilitačnej komisie

  • prof. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD., Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre
  • doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD., Katedra maďarského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne
  • Magonyné dr. habil. Emőke Varga, PhD., Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta Gy. Juhásza, Univerzita v Segedíne

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon