Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Ponuka doktorandských študijných programov na Fakulte stredoeurópskych štúdií v akademickom roku 2023/2024

Doktorandské študijné programy v dennej forme
Dĺžka štúdia 3 roky
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 

Doktorandské študijné programy v externej forme
Dĺžka štúdia 4 roky
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 

Témy dizertačných prác pre študijný program Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry 2022/2023

Témy dizertačných prác pre študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá 2022/2023

Poznámky

Študijné programy sú vymenované s uvedením predpokladaného počtu prijatých uchádzačov.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon