Ponuka doktorandských študijných programov na Fakulte stredoeurópskych štúdií v akademickom roku 2024/2025

Doktorandské študijné programy v dennej forme
Dĺžka štúdia 3 roky
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 

Doktorandské študijné programy v externej forme
Dĺžka štúdia 4 roky
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 

Témy dizertačných prác pre študijný program Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry 2024/2025

Témy dizertačných prác pre študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá 2024/2025

Poznámky

Študijné programy sú vymenované s uvedením predpokladaného počtu prijatých uchádzačov.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853