FSŠ privítala záujemcov o štúdium

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre zorganizovala dňa 16. feb­ruára 2023 už tradičný Deň otvorených dverí, na ktorom opäť privítala všetkých záujemcov o štúdium.Pracoviská fakulty, ktorými sú Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Ústav pre vzdelávanie pedagógov a Katedra cestovného ruchu, pripravili pre návštevníkov atraktívne prezentácie svojich študijných programov, účastníci mali možnosť neformálne sa porozprávať s pedagógmi i so študentmi. O tom, že vysokoškolské štúdium nie je len o plnení študijných povinností, sa mohli stredoškoláci dozvedieť z prezentácií o mimoškolských spoločenských, kultúrnych, zábavných akciách, výletoch či exkurziách, ako aj o kultúrnom potenciáli samotnej starobylej Nitry a jej okolia. Okrem prezentácií jednotlivých pracovísk sa záujemcovia mohli zúčastniť aj celofakultných stretnutí v slovenskom i maďarskom jazyku.

DOD 16 02 2023 01

DOD 16 02 2023 02

DOD 16 02 2023 03

DOD 16 02 2023 04

DOD 16 02 2023 05

Text: Mgr. Michal Krauter
Foto: Mgr. Zoltán Decsi

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem