Tudományos Tanács

Elnök:

 • Dr. habil Bárczi Zsófia, PhD. KeTK KFE, Nyitra

Belső tagok:

 • Dr. habil. PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD. KeTK KFE, Nyitra
 • prof. Dr. habil. Kárpáti Andrea, DSc. KeTK KFE, Nyitra
 • prof. Dr. habil. Nagy Gábor, DSc. KeTK KFE, Nyitra
 • prof. PhDr. Petrová Gabriela, CSc. KeTK KFE, Nyitra
 • doc. PhDr. Sándor Anna, PhD. KeTK KFE, Nyitra
 • Dr. habil. Mgr. Vančo Ildikó, PhD. KeTK KFE, Nyitra
 • PhDr. Varga Zsuzsanna, PhD., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. PhDr. Zelenka Miloš, DrSc., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. PhDr. Žilka Tibor, DrSc., KeTK KFE, Nyitra

Külső tagok:

 • prof. PhDr. Gbúr Ján, CSc., BTK PJŠE, Kassa
 • doc. Dr. Halász Iván, PhD., MTA Jogtudományi Intézet, Budapest; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
 • prof. Dr. MA Ing. Horváth Július, PhD., Közép-európai Egyetem, Budapest
 • Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., Selye János Egyetem, Komárom
 • doc. Mgr. Polgár Anikó, PhD., BTK CE, Pozsony

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853