Tudományos Tanács

Elnök:

 • Dr. habil. PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD., KeTK KFE, Nyitra

Belső tagok:

 • doc. PaedDr. Bauko János, PhD., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. Dr. habil. Dávid Dénes Lóránt, PhD., KeTK KFE, Nyitra
 • doc. PhDr. Gallik Ján, PhD., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. Dr. habil. Hardi Tamás, PhD., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. Dr. Kárpáti Andrea, DrSc., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. PhDr. Nagy Gábor, DrSc., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. PhDr. Petrová Gabriela, CSc., PK KFE, Nyitra
 • Dr. habil. Mgr. Vančo Ildikó, PhD., KeTK KFE, Nyitra
 • prof. PhDr. Zelenka Miloš, DrSc., KeTK KFE, Nyitra

Külső tagok:

 • prof. PhDr. Gbúr Ján, CSc., BTK PJŠE, Kassa
 • Dr. hab. Halász Iván, PhD., MTA Jogtudományi Intézet, Budapest; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
 • Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD., SJE, Komárom
 • doc. Mgr. Polgár Anikó, PhD., BTK CE, Pozsony

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon