Vedecká rada

Predseda:

 • Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., FSŠ UKF v Nitre

Interní členovia:

 • doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. Dr. habil. Loránt Dénes Dávid, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. Dr. habil. Tamás Hardi, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF v Nitre
 • Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., FSŠ UKF v Nitre

Externí členovia:

 • prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., FF UPJŠ v Košiciach
 • Dr. hab. Iván Halász, PhD., MTA Jogtudományi Intézet, Budapest; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
 • Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., UJS, Komárno
 • doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD., FF UK v Bratislave

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon