Vedecká rada

Predseda:

 • RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., FSŠ UKF v Nitre

Interní členovia:

 • doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • Dr. habil. János Csapó, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. Dr. habil. Lóránt Dénes Dávid, Ph.D., FSŠ UKF v Nitre
 • doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc., FSŠ UKF v Nitre
 • doc. Mgr. Gabriella Petres, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • doc. PaedDr. Károly Presinszky, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD., FSŠ UKF v Nitre
 • prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., FSŠ UKF v Nitre

Externí členovia:

 • doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD, PEVŠ, Bratislava
 • Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., UJS, Komárno
 • doc. PhDr. Anita Huťková, PhD., UMB, Banská Bystrica
 • doc. Simona Kolmanová, Ph.D., UK, Praha
 • doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD., UJS, Komárno
 • Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD., TRUNI, Trnava

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853