Vedecká rada

Predseda:

 • dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., FSŠ UKF, Nitra

Interní členovia:

 • dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD., FSŠ UKF, Nitra
 • prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc., FSŠ UKF, Nitra
 • prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc., FSŠ UKF, Nitra
 • prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., FSŠ UKF, Nitra
 • doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., FSŠ UKF, Nitra
 • dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., FSŠ UKF, Nitra
 • doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD., FSŠ UKF, Nitra
 • prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., FSŠ UKF, Nitra
 • prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., FSŠ UKF, Nitra

Externí členovia:

 • prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., BTK PJŠE, Košice
 • dr. hab. Iván Halász, PhD., MTA Jogtudományi Intézet, Budapest; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
 • prof. Július Horváth, PhD., Közép-európai Egyetem, Budapest
 • dr. habil. Kinga Horváth, PhD., UJS, Komárno
 • doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD., BTK CE, Bratislava

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon