Magyar nyelv - és irodalom oktatáselmélete

A magyar nyelv - és irodalom oktatáselmélete című doktori program a nyelv - , illetve irodalomtudományi képzés mellett az oktatáselmélettel és a tantárgypedagógiával kapcsolatos kutatásokra helyezi a hangsúlyt. A doktori tanulmányokat nappali és levelező képzés keretében lehet folytatni.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853