Magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés

A magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervező szakon végzettek ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal rendelkeznek a szlovák és a magyar nyelv használata tekintetében, különös tekintettel a közigazgatási szakmákra. A végzett hallgató magas szintű magyar és szlovák gyakorlati nyelvtudással rendelkezik, ismeri az adott nyelvi rendszereket. Megfelelő ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal rendelkezik, hogy szóban és írásban kétnyelvű hivatali kommunikációt folytasson. Meg tudja oldani a kétnyelvű hivatali kommunikációval kapcsolatos szakmai feladatokat, képes feldolgozni és alkalmazni az adott téma gazdasági és jogi hátterével kapcsolatos új információkat.

A magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervező alapképzési szakon végzett hallgatók az alábbi szakmákban helyezkednek el a szlovákiai Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere és az SK ISCO-08 szerint: szabadidő-szervező (kivéve animátor), oktatási tevékenységek szervezője, társadalmi rendezvények szervezője, asszisztens (ügyintéző), humánerőforrás-ügyintéző.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853