Magyar nyelv a kétnyelvű hivatali kommunikációban

A Magyar nyelv a kétnyelvű hivatali kommunikációban szakon végzettek elméleti ismereteket szereznek a terminológia, a nyelvpolitika, a kétnyelvűség elmélete, a vizuális kultúra, a szövegnyelvészet, az irodalom- és kultúrtörténet témakörében, megismerkednek a szerkesztői munka és a nyilvánossággal való kommunikáció alapjaival. A hallgató az egyéni szövegalkotási kompetencia szintjén értékeli a különböző lehetőségeket és eljárásokat, különös tekintettel a hivatalos és szakstílus műfajaira. Jártas a kétnyelvű hivatali kommunikációban szóban és írásban. A hallgató elméleti ismeretekkel és készségekkel rendelkezik a kétnyelvű hivatali munka irányítása, a kulturális és társadalmi rendezvények szervezése, valamint a közigazgatás különböző alrendszereinek működésének jogszabályi és gazdasági háttere terén.

A magyar nyelv a kétnyelvű kommunikációban mesterszakon végzett hallgatók az alábbi szakmákban helyezkednek el a szlovákiai Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere és az SK ISCO-08 szerint: protokoll ügyekre szakosodott közigazgatási alkalmazott, projektek előkészítésével, irányításával és ellenőrzésével foglalkozó közigazgatási szakember, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó közigazgatási szakember, munkahelyi szupervízor.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853