Magyar nyelv a kétnyelvű hivatali kommunikációban

Ez a tanulmányi program profilját tekintve a magyar – szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés (BA) emelt szintű folytatásának tekinthető. A hivatalos ügyvitel hatékony irányításához szükséges nyelvi, kommunikációs és menedzseri kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. Gyakorlatorientált, magyar és szlovák nyelvű képzési formáról van szó, mely hangsúlyt fektet a rendezvényszervezéssel, a regionális kultúra ápolásával, a nyilvános, formális kommunikáció beszédműfajaival, a tolmácsolással és a kisebbségi nyelvi jogok érvényesítésével kapcsolatos ismeretek és képességek elsajátítására. A végzősök a köz - és az államigazgatásban, az önkormányzatok hivatalaiban helyezkedhetnek el irányítói munkakörökben, de ugyanúgy a nemzetközi és kulturális intézményekben is hasznosíthatják tudásukat.   

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon