Makovecz Hallgatói Ösztöndíj

Felhívás


Tisztelt Hallgatók!

A 2022-es tanév őszi félévében ismét meghirdetjük a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramot.

Jelentkezni az alábbi egyetemekre lehet:
ELTE, Budapest
Széchenyi István Egyetem, Győr
Szegedi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem
II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász, Ukrajna
Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Kar, Kecskemét

 


A támogatás formája ösztöndíj, mely a tandíj költségét is tartalmazza.
Az ösztöndíj összegének megállapításakor figyelembe vesszük a tandíjas képzésre jelentkező diákok számát és a tandíj mértékét. Az ösztöndíj kiszámítása ennek alapján történik. A 20212022-es tanévben az ösztöndíj havi 420 euró volt, a tandíj összegén kívül. Várhatóan ebben a tanévben is hasonló mértékű lesz a támogatás nagysága.

Jelentkezni két kategóriában lehet:
1.aVégzős (Bc. és Mgr.) hallgatók számára kutatói ösztöndíj szakdolgozatuk megírásához egy, két vagy három hónapos időtartamra.
A teljesítés feltétele:
Egy hónap esetén a dolgozat egy fejezetének, két hónap esetén a dolgozat két fejezetének, három hónap esetén az egész szakdolgozat bemutatása, és a
témavezetőjének igazolása, hogy a dolgozat megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek.
2.aHallgatói részképzés 1-5 hónapos időtartamra.
A teljesítés feltétele:
5 hónap esetén minimum 20 kredit bemutatása az előre meghatározott egyénileg összeállított tanulmányi terv alapján (az Erasmus mobilitáshoz hasonlóan). Rövidebb
időszakra kért mobilitás esetén a külföldi intézmény oktatójának igazolása az óralátogatásról.
a) öt hónapos ösztöndíj esetében amennyiben a hallgató két szakos képzésben vesz részt, a mobilitás alatt egyéni megbeszélés alapján, vagy a mobilitás után a másik szak tantárgyait be kell pótolniuk.
b)rövidebb képzés esetében a kötelező és a külföldi egyetemeken nem hallgatható tárgyakat az oktatóval történő egyéni megbeszélés alapján kell bepótolniuk.

A teljesítés feltétele az előírt szükséges kredit megszerzése, az egy szemeszternél rövidebb részképzés esetében a külföldi egyetem tanárainak igazolása azóralátogatásról, szakmai beszámoló leadása.

Jelentkezni lehet: Vančo Ildikó kari Makovecz koordinátornál írásban ().

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
név,
szak,
évfolyam,
a kiválasztott egyetem és szak pontos elnevezése,
a mobilitás időtartama és előrelátható időpontja.
Az ösztöndíj odaítéléséről pályázati bizottság dönt.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853