Az alapképzésre való jelentkezés feltételei

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán az alapképzésre való bekerülés alapfeltétele a teljes középiskolai végzettség vagy érettségivel lezárt teljes szakközépiskolai végzettség megszerzése.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán a középiskolában elért eredmények vagy a SCIO ügynökség által szervezett Országos összehasonlító vizsgán (Národná porovnávacia skúška) az általános tanulmányi előképzettségi teszt eredménye alapján választják ki a jelentkezőket.  A vizsga Szlovákia több városában (köztük Nyitrán) is letehető. A tesztelési időpontok, a mintatesztek és a tesztelésre való jelentkezés feltételei a www.scio.sk/nps oldalon találhatók.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán a felvételi vizsga általában nem a tanulmányi alkalmasság ellenőrzésének része. Egyes tanári szakok és a Fordító és tolmácsképzés szakok esetében - ahol karok közötti tantárgypárosítás van - a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem másik kara az általa oktatott szakon felvételi vizsga letételét írhatja elő. Erről a tényről az adott kar dékánja dönt. Az erről szóló információt a karnak kellő időben közzé kell tennie a 131/2002 sz. főiskolai törvénynek megfelelően.

A Magyar nyelv és irodalom tanári szakra való felvétel előfeltétele a sikeres magyar nyelv és irodalom érettségi letétele.

Jelentkezés a tanulmányokra 

Az alapképzésre való felvétel szabályzata a 2024/2025-ös tanévben

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853