Úspech našich doktorandiek na konferencii SGEM vo Viedni

V dňoch 11. - 14. apríla 2019 sa uskutočnila šiesta medzinárodná multidisciplinárna vedecká konferencia SGEM vo Viedni. Konferencie sa zúčastnili aj doktorandky Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Monika Adamická z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr prezentovala analýzu postkoloniálneho románu Antona Baláža: Krajina zabudnutia. Z Inštitútu maďarského jazyka a literatúry to boli Gizella Tóthová, ktorá sa zaoberá mapovaním a dôležitosťou rómskej literatúry, a Viktória Gergelyová, ktorá prezentovala jej doterajšie zistenia o čitateľských návykoch maďarských žiakov na Slovensku.

            Na odbornú pripravenosť našich doktorandov poukazuje aj skutočnosť, že Viktória Gergelyová, študentka prvého ročníka doktorandského štúdia Inštitútu maďarského jazyka a literatúry, získala ocenenie najlepšieho prezentéra. Vďaka tejto skutočnosti bola počas záverečného ceremoniálu konferencie ocenená diplomom a špeciálnou cenou.

            Doktorandky účasťou na konferencii získali množstvo odborných skúseností a kontaktov. Počas štyroch dní konferencie si vypočuli veľa zaujímavých prezentácií a spoznali najnovšie vedecké výskumy z viacerých vedných disciplín. Okrem vynikajúcich odborných skúseností organizátori konferencie zabezpečili aj kultúrne programy. Účastníci mali možnosť navštíviť niekoľko múzeí, významných kultúrnych a historických pamiatok.

            Naše doktorandky účasť na konferencii považujú za veľmi užitočnú, dosiahnuté výsledky sú pre nich veľmi motivujúce a sú pripravené na ďalšie výzvy. Gratulujeme našim doktorandkám za dosiahnuté výsledky!

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem