Online deň otvorených dverí
17. február 2022

 

14.30 – 15.00 Prezentácia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF  v Nitre v slovenskom jazyku a videochat o možnostiach štúdia na fakulte
(meet link: https://meet.ukf.sk/FSS)
16.00 – 16.30 Prezentácia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF  v Nitre v maďarskom jazyku a videochat o možnostiach štúdia na fakulte
(meet link: https://meet.ukf.sk/FSS)
 
Prezentácie pracovísk fakulty
15.00 – 16.00 Prezentácia Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy  FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (bakalársky a magisterský stupeň štúdia)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarského jazyka a kultúry v kombinácii s anglickým/nemeckým/španielskym alebo slovenským jazykom (bakalársky a magisterský stupeň štúdia)
 • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor (bakalársky stupeň štúdia)
 • maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii (magisterský stupeň štúdia)

Videokonferenčná miestnosť pre prezentáciu a videochat so zamestnancami a študentmi: https://meet.ukf.sk/NYILTNAPMAGYARINTEZET

  Prezentácia Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre v slovenskom jazyku a charakteristika študijných programov:
 • regionálny cestovný ruch (bakalársky stupeň štúdia)
 • manažment regionálneho cestovného ruchu (magisterský stupeň štúdia)

Videokonferenčná miestnosť pre prezentáciu a videochat so zamestnancami a študentmi: https://meet.ukf.sk/DOD_KCR_SK

16.30 – 17.30 Prezentácia Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
 • stredoeurópske areálové štúdiá (bakalársky a magisterský stupeň štúdia)

Videokonferenčná miestnosť pre prezentáciu a videochat so zamestnancami a študentmi: https://meet.ukf.sk/Den_otvorenych_dveri_USJK

  Prezentácia Ústavu pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
 • predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským (bakalársky stupeň štúdia)
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (magisterský stupeň štúdia)

Videokonferenčná miestnosť pre prezentáciu a videochat so zamestnancami a študentmi: https://meet.ukf.sk/ovopedagogia

  Prezentácia Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre v maďarskom jazyku a charakteristika študijných programov:
 • regionálny cestovný ruch (bakalársky stupeň štúdia)
 • manažment regionálneho cestovného ruchu (magisterský stupeň štúdia)

Videokonferenčná miestnosť pre prezentáciu a videochat so zamestnancami a študentmi: https://meet.ukf.sk/DOD_KCR_HU

 

Termín podania prihlášok
do 31. marca 2022

 

Organizátor môže počas podujatia zhotovovať fotografie alebo videá. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich zhotovovaním a použitím za účelom propagácie..

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem