Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Organizácia výučby na FSŠ UKF v Nitre od 2. novembra 2021 až do odvolania

Vážení členovia akademickej obce,
vážené študentky a vážení študenti,
oznamujeme Vám, že od utorka 2. no­vembra 2021 je ok­res Nitra pod­ľa Covid automatu v 2. stupni ohro­zenia (v ­bor­do­vej far­be).

V zmysle Príkazu rektora č. 30/2021 Opatrenia na UKF v Nitre z dôvodu vývoja epidemickej situácie ochorenia Covid-19 na akademický rok 2021/2022 sa výučba na Fakulte stredoeurópskych štúdií od 2. novembra 2021 až do odvolania realizuje dištančnou formou pre všetky študijné programy I. a II. stupňa štúdia zabezpečované FSŠ, a to podľa platného rozvrhu na zimný semester AR 2021/22.

Študenti učiteľských a prekladateľských a tlmočníckych študijných programov sú povinní riadiť sa aj pokynmi, ktoré sú zverejnené na webových stránkach príslušných fakúlt UKF v Nitre.

Vyučujúci sú povinní zabezpečiť online výučbu z priestorov FSŠ UKF v Nitre. Individuálne konzultácie pre študentov sú naďalej povolené pri dodržaní aktuálnych protipandemických opatrení.

Naďalej platí povinnosť nosenia respirátora v priestoroch FSŠ (výnimky len podľa platného Covid automatu), dodržiavania odporúčaných odstupov a dbať na zvýšenú hygienu rúk.

Študentom odporúčame, aby pravidelne sledovali webové stránky FSŠ, ako aj pridelené školské e-mailové schránky, prostredníctvom ktorých fakulta poskytne informácie o prípadnej zmene organizácie štúdia v nadväznosti na zmenu pandemickej situácie v okrese Nitra.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.
dekanka FSŠ

COVID-19 Informačný servis

Oznamujeme Vám, že v súvislosti s pandémiou COVID – 19 na FSŠ UKF v Nitre bude poskytovať informačný servis:

- študentom: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., prodekan –

- zamestnancom: Ing. Marieta Balková, tajomníčka -

Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Študijný program: Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Forma štúdia: denná

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií (Dražovská 4, Nitra) Zasadacia miestnosť

Dátum a čas konania obhajoby: 28. augusta 2019 o 9,00 hod.

Meno doktoranda: Mgr. Klára Kázmér

Názov dizertačnej práce: Skúmanie čitateľskej gramotnosti maďarských stredoškolských žiakov žijúcich na Slovensku

 

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Študijný program: Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Forma štúdia: denná

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií (Dražovská 4, Nitra) Zasadacia miestnosť

Dátum a čas konania obhajoby: 28. augusta 2019 o 11,00 hod.

Meno doktoranda: Mgr. Gizela Tóthová

Názov dizertačnej práce: Kultúrny kontext rómskych autorských rozprávok a možnosti ich prezentácie vo výchovno-
Názov dizertačnej práce: vzdelávacom procese

 

Študijný odbor: 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Stredoeurópske areálové štúdiá

Forma štúdia: denná

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií (Dražovská 4, Nitra) Zasadacia miestnosť

Dátum a čas konania obhajoby: 30. augusta 2019 o 10,00 hod.

Meno doktoranda: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková

Názov dizertačnej práce: Neologizácia jazyka súčasných printových médií 

 

Študijný odbor: 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Stredoeurópske areálové štúdiá

Forma štúdia: denná

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií (Dražovská 4, Nitra) Zasadacia miestnosť

Dátum a čas konania obhajoby: 30. augusta 2019 o 12,00 hod. 

Meno doktoranda: Mgr. Tomáš Móri

Názov dizertačnej práce: Postava Jozefa Bema v stredoeurópskych literatúrach

ŠVOČ 2018

ŠVOČ2018 4

Víťazi fakultnej súťaže „Cestou – necestou po strednej Európe“

Na základe hlasovania 6-člennej odbornej komisie a študentov sa víťazmi fotosúťaže stávajú:


1.miesto v sekcii Príroda a vidiek: Michaela Hrončeková (odbor štúdia: Stredoeurópske areálové štúdiá)

1.    miesto v sekcii Metropoly a mestá: Natália Vargová (odbor štúdia: Regionálny cestovný ruch)

1.miesto v sekcii Ľudia a kultúra: Viktória Malá (odbor štúdia: Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a chémie)


Víťazi spomedzi hlasujúcich: Zsófia Bugárová (odbor štúdia: Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským) a Noemi Horváthová (odbor štúdia: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským)


Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže!


N.E.Z.A.B.U.D.N.I.T.E.:


Zajtra (15. 11. 2017) o 12:30 hod. sa uskutoční slávnostné odovzdanie cien všetkým víťazom (aj zo sekcií, aj spomedzi hlasujúcich) v dekanátnej zasadačke na druhom poschodí.

Fotosúťaž

Fotosúťaž SK

Úradné hodiny ŠO

Oznam

Študijného oddelenia

 

 

Úradné hodiny

od 3. júla 2017 – do 18. augusta 2017

pondelok - štvrtok od 09.00 - do 11.00 hod

 

Počas čerpania dovolenky bude študijné oddelenie zatvorené:

od 17. júla 2017 do 24. júla 2017

a 31. júla 2017

V piatok úradné hodiny nie sú.

 

Študijné oddelenie FSŠ

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem