Vyjadrenie názoru ohľadne štúdia na FSŠ

Milé študentky, milí študenti, vyjadrite sa k otázkam ohľadne štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF. Podrob­nejšie informácie nájdete v štu­dentských emailoch.

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon