Výučba na FSŠ UKF v Nit­re od 2. 11. 2021 až do od­vo­la­nia

Vážení členovia akademickej obce,
vážené študentky a vážení študenti,
oznamujeme Vám, že od utorka 2. no­vembra 2021 je ok­res Nitra pod­ľa Covid automatu v 2. stupni ohro­zenia (v ­bor­do­vej far­be).

V zmysle Príkazu rektora č. 30/2021 Opatrenia na UKF v Nitre z dôvodu vývoja epidemickej situácie ochorenia Covid-19 na akademický rok 2021/2022 sa výučba na Fakulte stredoeurópskych štúdií od 2. novembra 2021 až do odvolania realizuje dištančnou formou pre všetky študijné programy I. a II. stupňa štúdia zabezpečované FSŠ, a to podľa platného rozvrhu na zimný semester AR 2021/22.

Študenti učiteľských, prekladateľských a tlmočníckych študijných programov sú povinní riadiť sa aj pokynmi, ktoré sú zverejnené na webových stránkach príslušných fakúlt UKF v Nitre.

Vyučujúci sú povinní zabezpečiť online výučbu z priestorov FSŠ UKF v Nitre. Individuálne konzultácie pre študentov sú naďalej povolené pri dodržaní aktuálnych protipandemických opatrení.

Naďalej platí povinnosť nosenia respirátora v priestoroch FSŠ (výnimky len podľa platného Covid automatu), dodržiavania odporúčaných odstupov a dbať na zvýšenú hygienu rúk.

Študentom odporúčame, aby pravidelne sledovali webové stránky FSŠ, ako aj pridelené školské e-mailové schránky, prostredníctvom ktorých fakulta poskytne informácie o prípadnej zmene organizácie štúdia v nadväznosti na zmenu pandemickej situácie v okrese Nitra.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.
dekanka FSŠ

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem