Medzinárodná kon­fe­rencia „Vzde­lá­va­nie a spo­loč­nosť”

FSŠ UKF v Nitre (spoluorganizátor) s Katolíckou univerzitou Károlya Eszterházyho v Egeri zorganizovali v termíne 10-12. no­vemb­ra 2022 Interdisciplinárnu medzinárodnú kon­fe­renciu s názvom „Vzdelávanie a spoločnosť”.

Na konferencií za zúčastnilo viac ako 150 účastníkov z viacerých krajín sveta, medzi nimi Spojené kráľovstvo, Nigéria, Srbsko, Rumunsko, Poľsko a Česká republika. Cieľom podujatia bolo poskytnúť príležitosť na stretnutie a na spoluprácu medzi domácimi a zahraničnými výskumníkmi, ktorí skúmajú učenie, vzdelávanie, spoločnosť a jej interakcie. Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ reprezentovala kolegyňa PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD. a zároveň prednášala o Možnostiach rozvoja priestorového vnímania žiakov na hodinách matematiky. Na konferencii sa uskutočnilo aj inauguračné stretnutie Medzinárodnej siete pre výskum vzdelávania.

Eger 2022 01

Eger 2022 02

Eger 2022 03

Eger 2022 04

Eger 2022 05

Autor a fotografie: PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem