Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Návšteva Lászlóa Bukovszkého                                

Príprava návrhu zákona o právnom pos­tavení národnostných menšín a aktuálny stav návrhu zákona boli témami stret­nu­tia splnomocnenca vlády SR pre ná­rod­nost­né menšiny Lászlóa Bukovszkého s ve­de­ním Fakulty stredoeurópskych štú­dií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Stretnutie sa uskutočnilo 1. februára 2023 v Nitre. Na stretnutí sa zúčastnila aj Dr. Gizella Szabómihály, docentka a odborníčka na používanie jazykov menšín a jazykové právo.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon