Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Návšteva veľvyslanca Maďarska                               

Fakultu stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 7. februára navštívil veľvyslanec Maďarska v Bratislave Dr. Csaba Balogh.


 

Dr. Csaba Balogh a sprevádzajúca delegácia si vypočuli prezentáciu vedenia fakulty o pedagogickej a výskumnej činnosti Fakulty stredoeurópskych štúdií, o študijných programoch, ktoré fakulta ponúka a o možnostiach študentského života. Predmetom diskusie boli aj rôzne formy spolupráce.

Na záver návštevy si veľvyslanec Maďarska a sprevádzajúca delegácia prezreli priestory fakulty

Nagykovet 01

Nagykovet 02

Nagykovet 03

Nagykovet 04

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon