Výsledky fakultného kola ŠVOČ 2023           

30. marca 2023 sa uskutočnilo fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2022/2023

Fakultné kolo ŠVOČ na FSŠ UKF v Nitre sa uskutočnilo v rámci nasledujúcich sekcií:
1. sekcia maďarskej jazykovedy
2. sekcia maďarskej literárnej vedy
3. sekcia prírodných vied
4. sekcia areálových štúdií
5. sekcia regionálneho cestovného ruchu

V rámci piatich sekcií sa celkovo zúčastnilo 19 študentov. Členovia odborných komisií vyzdvihli kvalitu prezentácií, relevantné verbálno-lingvistické spôsobilosti i argumentačné schopnosti našich aktívne zapojených študentov. Ďakujeme za prácu kontzultantom, opontentom, členom komisií a samozrejme aj prednášateľom, študentom.

Podrobné výsledky

TDK SVOC 2023 01

TDK SVOC 2023 02

TDK SVOC 2023 03

TDK SVOC 2023 04

TDK SVOC 2023 05

TDK SVOC 2023 06

TDK SVOC 2023 07

TDK SVOC 2023 08

TDK SVOC 2023 09

TDK SVOC 2023 10

TDK SVOC 2023 11

TDK SVOC 2023 12

TDK SVOC 2023 13

TDK SVOC 2023 14

TDK SVOC 2023 15

TDK SVOC 2023 16

TDK SVOC 2023 17

TDK SVOC 2023 18

TDK SVOC 2023 19

TDK SVOC 2023 20

TDK SVOC 2023 21

TDK SVOC 2023 22

TDK SVOC 2023 23

TDK SVOC 2023 24

TDK SVOC 2023 25

TDK SVOC 2023 26

TDK SVOC 2023 27

TDK SVOC 2023 28

TDK SVOC 2023 29

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem