V. Medzinár. kon­fe­ren­cia o mar­ke­tingu ces­tov­né­ho ru­chu

Dňa 28. apríla 2023 sa uskutočnila 5. Medzinárodná konferencia o mar­ke­tingu cestovného ruchu - Zmena éry cestovného ruchu - Inteligentné destinácie a inteligentné správanie v čase krízy. Podujatie už po piatykrát hostila Ekonomická fakulta Univerzity v Pécsi.

Na medzinárodnej konferencii sa zúčastnili traja pedagógovia z Katedry cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre: Prof. János Csapó, ktorý bol zároveň hlavným organizátorom konferencie, Ing. Norbert Beták, PhD., ktorý bol vedúcim sekcie Kľúčové faktory konkurencieschopnosti v cestovnom ruchu II. a Mgr. Viktória Gergelyová, PhD., ktorá prezentovala výsledky najnovšieho výskumu Katedry cestovného ruchu.

Medzinárodná konferencia o marketingu cestovného ruchu bola pre odborníkov skvelou príležitosťou na výmenu skúseností a získanie nových poznatkov o aktuálnych trendoch a výzvach v cestovnom ruchu. Prezentácie boli veľmi kvalitné a obsahovali mnoho zaujímavých a inšpiratívnych myšlienok o budúcnosti cestovného ruchu. Konferencia tiež poskytla vynikajúce fórum na nadväzovanie kontaktov, čo viedlo k získaniu nových kontaktov pre účastníkov..

Mgr. Viktória Gergelyová, PhD.
Ing. Norbert Beták, PhD.

5th International Tourism Marketing Conference

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem