Dodatočné prijímacie konanie na šk. rok 2023/2024

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2023.


 

I. stupeň, denné štúdium:

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)

Regionálny cestovný ruch (čiastočne v maďarskom jazyku)

Stredoeurópske areálové štúdiá

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, románske jazyky a literatúry*, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, pedagogika, technika, výtvarné umenie, hudobné umenie**, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)


V rámci románskych jazykov a literatúr si uchádzač vyberá špecializáciu na jeden cudzí jazyk alebo viac z nasledovných cudzích jazykov: francúzsky, španielsky jazyk, taliansky jazyk. Odporúčaná minimálna jazyková úroveň zvoleného jazyka je A0 – A1.

** Prihlášky na študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a hudobného umenia akceptujeme do 12.7.2023.

 

II. stupeň, denné štúdium:

Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

Manažment regionálneho cestovného ruchu (čiastočne v maďarskom jazyku)

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)

Stredoeurópske areálové štúdiá

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, románske jazyky a literatúry***, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)


*** V rámci románskych jazykov a literatúr si uchádzač vyberá špecializáciu na jeden cudzí jazyk alebo viac z nasledovných cudzích jazykov: francúzsky, španielsky jazyk, taliansky jazyk. Odporúčaná minimálna jazyková úroveň zvoleného jazyka je B1.

 

II. stupeň, externé štúdium:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

 

III. stupeň, denné štúdium: 

Stredoeurópske areálové štúdiá

 

Prihlášky prijímame v elektronickej alebo tlačenej forme.

Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
dekanka FSŠ UKF              

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem