Kiadói tanács

Elnök:

  • Mgr. Szabó Tibor, PhD.


Tagok:

  • PaedDr. Csáky Antal, PhD.
  • Mgr. Petres Gabriella, PhD.
  • Mgr. Sándor Zsuzsanna, PhD.
  • doc. PhDr. Vargová Zuzana, PhD.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853