Kiadói tanács

Elnök:

  • PhDr. Varga Zsuzsanna, PhD.


Tagok:

  • RNDr. Balla István, PhD.
  • PhDr. Gallik Ján, PhD.
  • doc. PhDr. Sándor Anna, PhD.
  • Ing. Repáňová Terézia, PhD.
  • Mgr. Sándor Zsuzsanna, PhD.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853