Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Edičná rada

Predseda:

  • Mgr. Tibor Szabó, PhD.


Členovia:

  • PaedDr. Antal Csáky, PhD.
  • Mgr. Gabriela Petres, PhD.
  • Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.
  • doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon