Edičná rada

Predseda:

  • PhDr. Zuzana Vargová, PhD.


Členovia:

  • RNDr. Štefan Balla, PhD.
  • PhDr. Ján Gallik, PhD.
  • doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
  • Ing. Terézia Repáňová, PhD.
  • Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon