Magyar nyelv és irodalom szakpárosításban (tanári szak)

A tanulmányok során a hallgató megismeri a mai magyar nyelv és nyelvhasználat sajátosságait, a magyar nyelv történetét, megismeri anyanyelvének változatgazdagságát és a nyelvi kontaktusok következményeit. Irodalomból irodalomelméleti és magyar - , valamint világirodalmi ismeretekre tesz szert, ezenkívül elsajátítja az irodalomkritika és műelemzés módszereit is. A tantárgy - pedagógián belül pedig megszerzi azokat a készségeket és jártasságokat, melyek lehetővé teszik a nyelv - és irodalomtudományban elsajátított ismereteknek az iskolai gyakorlatban való alkalmazását. Végzős hallgatóink szaktudásukat a tanári pályán kívül kulturális és művészeti tevékenységben is kamatoztathatják.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853