Promócie absolventov FSŠ

Promócie absolventov FSŠ, ktorí úspešne vykonali štátne skúšky v máji a júni 2024 sa uskutočnia dňa 1. a 2. júla 2024 v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre podľa nasledovného harmonogramu:

Promocie 2024

Do auly sa dostavte o 1,5 hod skôr za účelom prevzatia dokladov a nácviku na prevzatie diplomu.

Slávnostná promócia sa uskutoční v talároch. Absolvent sa v deň promócií preukáže dokladom o prevode z bankového účtu za požičanie taláru pracovníčkam, ktoré budú taláre vydávať.

Požičovné za taláre 7,00 € je potrebné uhradiť na:

Číslo účtu: SK5081800000007000073148 (Štátna pokladnica)

Variabilný symbol: 1900xxxxxx (xxxxxx je identifikačné číslo študenta – z preukazu ISIC, číslo pod fotkou ID, pri starších preukazoch číslo nájdete vo svojom AIS v osobných údajoch ako OC – osobné číslo.

 

Študijné oddelenie FSŠ UKF

 

Telefón
037/640 860
Fax:
037/640 860
e-mail:

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem