Harmonogram zápisov v akademickom roku 2024/2025

Harmonogram zápisov v akademickom roku 2024/2025
na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

 Denné štúdium:

2. 9. 2024     2. ročník RCR22b (Bc.)     9.00 hod. D-2
2. 9. 2024   3. ročník RCR22b (Bc.) + SAS22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
2. 9. 2024   2. ročník SAS22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
2. 9. 2024   2. ročník MRCR22m + SAS22m   13.00 hod. D-2
3. 9. 2024   2. ročník PEM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
3. 9. 2024   3. ročník PEM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
3. 9. 2024   2. ročník ZSP22m (Mgr.) + MRCM22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2
4. 9. 2024   1. ročník RCR22b + SAS22b (Bc.)    9.00 hod. D-2
4. 9. 2024   1. ročník MRCR22m + SAS22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2
5. 9. 2024   1. ročník RCM22b + MSM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
5. 9. 2024   1. ročník MRCM22m + MBAK22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2
6. 9. 2024   1. ročník UPMJ22b + TM22b + PEM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
6. 9. 2024   1. ročník UPMJ22m + TM22m + ZSP22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2
9. 9. 2024   2. ročník UPMJ22b + TM22b + MSM22b + RCM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
9. 9. 2024   3. ročník UPMJ15b + TM22b + MSM22b + RCM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
9. 9. 2024   2. ročník UPMJ22m + TM22m + MBAK22m + ZSP22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2

 

Počas zápisov nebudú na študijnom oddelení úradné hodiny.

 

Dodatočný zápis pre študentov denného štúdia:
13. 9. 2024 od 9.00 do 14.00
na študijnom oddelení FSŠ

 

Zápis denných a externých doktorandov a študentov externého magisterského štúdia (XSZP23m + XZSP22m): 3. 9. 2024, 14.30 hod. D-2

Vysvetlivky:

D-2: miestnosť DRB00130 (prednášková miestnosť D2), prízemie budovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, 94901 Nitra

MBAK22m – Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii, mgr. štúdium

RCR22m – Manažment regionálneho cestovného ruchu (slovenská skupina), mgr. štúdium

MRCM22m – Manažment regionálneho cestovného ruchu (maďarská skupina), mgr. štúdium

MSM22b – Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor, bc. štúdium

RCR22b – Regionálny cestovný ruch (slovenská skupina), bc. štúdium

RCM22b – Regionálny cestovný ruch (maďarská skupina), bc. štúdium

SAS22b – Stredoeurópske areálové štúdiá, bc. štúdium

SAS22m – Stredoeurópske areálové štúdiá, mgr. štúdium

PEM22b – Predškolská a elementárna pedagogika s VJM, bc. štúdium

TM22b – Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii, bc. štúdium

TM22m – Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii, mgr. štúdium

UPMJ22b – Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, bc. štúdium

UPMJ22m – Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, mgr. štúdium

XZSP22m, XZSP23m – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM, externé mgr. štúdium

ZSP22m – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM, mgr. štúdium

 

Zápisy študentov 1. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia sa realizujú v prezenčnej forme.

 

Dôrazne odporúčaná forma zápisov študentov vyšších ročníkov je prezenčná. Ak si študent zvolí elektronickú formu zápisu, postup je zverejnený na nasledovnej adrese: https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/zapis-na-studium

 

Stiahnuť

160x600 bannerMOTPFay

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem