Opatrenia na FSŠ od 27. 9. 2021                  

Vážení členovia akademickej obce, vážené študentky a vážení študenti,
od 27. septembra 2021 do 3. októbra 2021 je okres Nitra podľa Covid auto­matu v 1. stupni ohrozenia.

V súlade s Príkazom rektora č. 30/2021 Opatrenia na UKF v Nitre z dôvodu vývoja epidemickej situácie ochorenia Covid-19 na akademický rok 2021/2022, ktorým sa riadi organizácia vzdelávania v akademickom roku, od 27. 9. 2021 do 3. 10. 2021 na FSŠ UKF v Nitre prijímame nasledovné opatrenia:

  1. výučba pokračuje v prezenčnej forme v skupinách do 20 osôb v protokole „základ“,
  2. výučba v skupinách nad 20 osôb sa realizuje dištančnou formou,
  3. za účelom pokračovania v prezenčnej forme výučby môže vyučujúci rozdeliť študentov do menších skupín s počtom pod 20 osôb, alebo realizovať výučbu v hybridnej forme (20 osôb prezenčne, ostatní sú pripojení online) so súhlasom vedúceho pracoviska. Študenti zapísaní na rozvrhovú akciu budú o všetkých zmenách vopred informovaní, a to prostredníctvom prideleného školského e-mailu.

 

V interiéri FSŠ platí povinnosť používania respirátora (výnimky podľa platného Covid automatu), v exteriéri povinnosť nosenia rúška, pričom je stále v platnosti nutnosť dodržiavania ostatných protiepidemických opatrení.

Ďakujeme za pochopenie.

Dr. habil. Žofia Bárcziová, PhD.

dekanka FSŠ

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon