Ako správne začať akademický rok 2023/2024?🤔👇

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará ✨Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Ďalšie informácie

Zastúpenie našej fakulty na sympóziu AFinLA50

AFinLA, vedecké sympózium k 50. výro­čiu založenia Asociácie Fínskych Aplikovaných Lingvistov, sa konalo v dňoch 11. - 13. novembra 2021.


Druhý deň sympózia boli predstavené najnovšie výsledky medzinárodného projektu Erasmus+ Translanguaging for equal opportunities: Speaking Romani at School. Program workshopu organizovali a na ňom sa podieľali aj vyučujúci z Fakulty stredoeurópskych štúdií.

Doktorand našej fakulty Mgr. Patrik Schulcz predniesol spoločnú prezentáciu s Petterim Laihonenom, PhD. vedúcim výskumným pracovníkom Univerzity v Jyväskylä, na tému Non-standardized ways of speaking and language education policy regimes. Vo svojej prezentácii analyzovali potenciál translingvizmu vo vzdelávaní a pozadie jazykovej politiky vzdelávania na Slovensku a v Maďarsku. V popoludňajšom programe zasadnutia vystúpili docentka Ildikó Vančo, Dr. habil. Mgr., PhD. a odborná asistentka našej fakulty Viktória Gergelyová, Mgr., PhD. s príspevkom Translinguaging and monolingualism, v ktorom upozornili na možnosť translingvistiky medzi jazykovými varietami a jej význam vo vzdelávaní.

Na záver zasadnutia boli medzinárodní odborníci vyzvaní, aby sa vyjadrili k prezentáciám z worksopu. Jedným z pozvaných rečníkov bol István Kozmács, Dr. habil. Dr., PhD., docent našej fakulty.

Ďalším podujatím projektu Erasmus+ bude medzinárodná konferencia 21. januára 2022 v Csekonicsovom paláci Univerzity Gáspára Károliho reformovanej cirkvi v Budapešti, na ktorej účastníci projektu predstavia ďalšie výsledky projektu.

AFinLA50 01

AFinLA50 02

AFinLA50 03

AFinLA50 04

Viktória Gergelyová, Patrik Schulcz

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon